Interview

Nikdy se mi nestalo, abych ještě v Asii věděl, co mě hned po příletu čeká v Čechách. Jaro 2023 byla výjimka a tak se stalo, že jsem ještě v letadle po cestě zpět sjížděl na mobilu první řadu upírský TV šou: Interview s upírem.

Od natočení filmu podle předlohy Anne Rice uběhlo předlouhých 30 let. Brad Pitt už není mladík, Kirnsten Dunst už není lolita, Antonio Banderas je doufam v nejlepších letech a Tom Cruise je pořád stejnej Tom Cruise, co někam běží a zachraňuje buď svojí prdel nebo prdel někoho jinýho. Naše produkce měla za úkol pokračovat v započatý práci a vytvořit druhou řadu povedenýho seriálu pro televizi AMC, která má na svědomí například legendární Breaking Bad (Perníkový táta). Na ČSFD má první řada výtečný hodnocení – teda kromě úplně prvního dílu, který je jednoznačně nejslabší. Dejte si to a nebuďte těmi slaboduchými, kteří odmítnou film/seriál kvůli tomu, že hlavní herec je černoch, hlavní herečka mulatka, Armand týpkem z Bangladéše…Kdo za vším vidí spiknutí woke, měl by se asi přestěhovat na Slovensko a jít volit SMER.

…Takže v pátek posledního březnového dne jsem přiletěl do Prahy a v pondělí jsem už stál s tabletem na place a aklimatizoval si svou opečenou kůži na chladný, temný a zaprášený barandovský ateliér. Za víkend se z kudrnatýho filipínskýho cigána stal zase filmař z VFX depártmentu, a tak to mělo být až do září…Jenže nebylo.

Stává se vám, že si něco přejete a ono se to nějakým zázrakem stane? Tak já jsem si hned v květnu, kdy jsem měl odmakány dva měsíce a nějakých 450 hodin, řekl, že by se mi docela šikla stávka v Hollywoodu, abych mohl pozdravit přátele v Norsku, vyšlápnout si pár kopců, udělat před srubem oheň a zajet pod ledovec na fjordy…No a jak to dopadlo nejspíš víte. Díky hercům, kterým držím palce, jsem si mohl užít půlku léta plnými doušky!

Tři týdny v Norsku byla zatím nejkratší návštěva a navíc jsem si to dal úplně sólo. Večer jsem seděl sám u ohně, muchničky (knotti) žrali jen mě a údolím se rozléhal jen jeden křik (to když jsem párkrát již za tmy oklepával kaštany v ledový vodě). Desítky hodin poslechu hudby, podcastů, přírody. Slast.

Po dokončení jednoho projektu jsem naložil všechny krámy do auta a odjel po E134 směr Langefoss. Toulal se po fjordech a kopcích, vařil si v kotlíku šmakulády a nechával se šlehat mořským větrem.

Fjordy jsou ještě v srpnu přecpaný lidma, kteří naloží snad celou chatu do obytňáku a vyrazí objevovat. Kolem Oddy, kam se jezdí za slavným Trolím jazykem se bílý škatule tísní na každym volnym place a místní vyzdobují své pozemky cedulemi NO CAMPING, PRIVAT PROPERTY. Kdo vyhledává klid i za cenu menšího nepohodlí, musí od fjordů do kopců, a tak se stalo, že na jednom takovym horskym mlžnym parkovišti stálo jen pět aut. A všechny měly českou značku.

Ráno jsem vyrazil k vrcholu v závěsu dvou frantíků, kterým se tak vysoko spát nechtělo. Když mě v té fotogenické krajině setřásli, mohl sem si naplno užít hledání vlastní cesty po granitové hoře a přechodů sněhových polí. Na vrcholku jsme se všichni tři potkali, poobědvali spolu a záhy se ukázalo, že Caroline bydlí asi 5km od Mel babičky a v jednu chvíli se nejspíš s Mel potkávaly v jednom baru.

Svět je prostě plný roztomilých náhod.

EN (Translated by AI from Czech):

I’ve never experienced knowing what awaits me in the Czech Republic while still in Asia. Spring 2023 was an exception, and so it happened that I was still on my mobile in the airplane on the way back, scrolling through the first season of a TV show: Interview with a Vampire.

Since the movie based on Anne Rice’s work, it’s been a whopping 30 years. Brad Pitt isn’t the young guy anymore, Kirsten Dunst isn’t a lolita, Antonio Banderas is, hopefully, in his prime, and Tom Cruise is still the same old Tom Cruise, running somewhere to save either his own ass or someone else’s. Our production had the task of continuing the work started and creating the second season of a successful TV series for AMC, which is responsible for legendary shows like Breaking Bad. The first season has excellent ratings on IMDB – except for the very first episode, which is undoubtedly the weakest. Give it a try and don’t be one of those idiots who refuse to watch a film/series because the main actor is black, the main actress is mixed race, and Armand is a guy from Bangladesh… Anyone who sees a woke conspiracy behind everything should probably move to Slovakia and vote for SMER.

…So, on Friday, the 31st of March, I landed in Prague, and by Monday, I was already standing on set with my tablet, acclimating my sunburned skin to the cold, dark, and dusty Barrandov studio. The plan was to continue like this until September… But it didn’t go as planned.

Do you ever wish for something, and by some miracle, it actually happens? Well, in May, after working hard for two months and about 450 hours, I thought it might be nice to have a strike in Hollywood so I could visit friends in Norway, hike a few hills, make a fire in front of a cabin, and go under the glacier to the fjords… And you probably know how it turned out. Thanks to the actors, whom I wish all the best, I got to enjoy half a summer to the fullest!

Three weeks in Norway were the shortest visit so far, and I did it solo. In the evening, I sat by the fire alone, and the sandflies feasted only on me while only one cry echoed through the valley, when a few times after dark I beat chestnuts (does this really mean to wash a butt? :D) in icy water. Hours of listening to music, podcasts, and enjoying nature. Pure bliss.

After completing one project, I loaded all my stuff into the car and drove along the E134 towards Langefoss. I wandered through the fjords, dried my wet tent every morning, cooked goodies in a pot, and occasionally went sweating uphill.

Even in August, the fjords are packed with people who load their entire chalet into a motorhome and set out to explore. Around Odda, where people go for the famous Troll’s Tongue (Trolltunga), white boxes crowd every available space, and locals decorate their properties with signs saying NO CAMPING, PRIVATE PROPERTY. If you seek tranquility, even at the cost of some discomfort, you must go from the fjords to the hills. That’s how it happened that on one misty mountain parking lot, there were only five cars. And they all had Czech license plates.

In the morning, I set off to the summit in the company of two buddies who didn’t want to sleep so high. When I lost sight on them in that photogenic landscape, I could fully enjoy finding my own way on the granite mountain and crossing snowy fields. We all met at the summit, had lunch together, and soon it turned out that Caroline lived about 5km from Mel’s grandmother, and at some point, they probably met at the same bar.

The world is just full of cute coincidences.

error: Content is protected !!